اظهارات جالب مریلا زارعی در مورد جانبازان و اهمیت دفاع مقابل دشمن!


سخنان جالب مريلا زارعى در کشور ژاپن در مورد جانبازان و ضرورت حفظ توان دفاعى ايران مقابل دشمن


۰ نظر