نفوذ شعار های انقلابی تا مساجد شرق آسیا!


اینجا ایران نیست.این افراد هم فارسی زبان نیستند.این مسجد روح الله در تایلند است که به خاطر علاقه ،حتی دعای "خدایا خدایا..." را بعد نماز فارسی می خوانند!


۰ نظر