درخواست پدر مریم میرزاخانی:مریم را اسطوره نکنید!


پدر مریم میرزاخانی: از دختر من خیلی بهتر وجود دارد که باید پیدا شود.او را الگو قرار بدهید نه اسطوره!


۰ نظر