تسليت خندوانه برای شهيد محسن حججی


محسن جان...
اضطراب چشمان قاتل، و آرامش نگاه تو، مرز روشن حق و باطل است.
شهادتت مبارک.


۰ نظر