قالیباف دست پُر به تلویزیون آمد!


نقشه‌ها و نمودارهای مقایسه‌ای قالیباف از عملکرد شهرداری تهران قبل و بعد از مدیریتش


۰ نظر