ماجرای چاق شدن نعیمه نطام دوست در برنامه فرمول یک (علی ضیا)


من نعیمه نظام دوست هستم، یک چاق بی پول!

من سال ها پیش عصب صورتم 3 بار پشت هم فلج شد و من آمپول کورتن مصرف می کردم و همه می گفتند چرا چاق شدی؟ و من می گفتم پف هست؛تا اینکه به مرز90 کیلو رسیدم.......


۰ نظر