لحظه فرار داعشی انتحاری از حمله نیروهای مقاومت


داعشی انتحاری از خودروی بمب گذاری شده پیاده شده و پا به فرار می گذارد .


۰ نظر