نقد صریح دوره شهرداری قالیباف در برنامه رشید پور


انتقاد تند از عملکرد قالیباف توسط یک فعال رسانه ای در برنامه حالا خورشید 


۰ نظر