وقوع فاجعه زیست محیطی در رود ارس!


تلف شدن هزاران قطعه ماهی در رود ارس به علت ورود پساب های صنعتی ارمنستان


۰ نظر