جاسازی طلای قاچاق در شال کمری !


مأموران گمرک تبریزساعت ۲بامداد امروز هنگام بازرسی ازمسافران یک پرواز ورودی بیش از ۷کیلوگرم طلای جاسازی شده دریک شال راکشف کردند


۰ نظر