حال و هوای جشن دکتر سلام با ورود قالیباف


لحظه ورود محمد باقر قالیباف به جشن دکتر سلام و استقبال مردم .


۰ نظر