خبری که قالیباف پس از 34 سال به مادر یک شهید داد!


 حضور دكتر قاليباف در منزل شهيد مفقودالاثر حسين مهاجر و دادن خبر بازگشت پيكر مطهرش بعد از ۳۴ سال به مادر شهید.


۰ نظر