پیچیدن نسخه ژاپنی برای درمان آلودگی هوای تهران!


مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از آغاز همکاری‌های ایران با دولت ژاپن در زمینه کاهش آلودگی هوای تهران خبر داد.


۰ نظر