رهبر انقلاب: ما در رسیدگی به روستاها کوتاهی کردیم!


مقام معظم رهبری: اگر روستا تولیدکننده باقی ماند، مشکلات کم خواهد شد. مثال رهبرانقلاب برای شغل‌هایی که ۱۰میلیون تومان هم لازم ندارند!


۰ نظر