مقام معظم رهبری: نخبگان را باور کنید


رهبرانقلاب خطاب به مسئولان کشور: نخبگان را باور کنید
نگاهی به دیدار اخیر نخبگان علمی جوان با رهبر انقلاب و سخنرانی تعدادی از نخبگان


۰ نظر