مشاهده یک شی نورانی غول آسا در آسمان سیبری!


یک گوی غول آسا نورانی عجیب و مرموز در آسمان سیبری خودنمایی کرد.مردم سیبری حتی با فاصله های زیاد از یکدیگر آن را در مناطق مختلف این ناحیه دیده اند...


۰ نظر