گلایه رئیس شورای شهر تهران از صدا و سیما


صجبت های رئیس شورای شهر تهران در خصوص لغو عوارض ورود به طرح ترافیک.


۰ نظر