پاسخ علی ضیا به انتقاد نماینده مجلس


پاسخ علی ضیا به انتقاد نماینده مجلس درباره برنامه روز دانش آموز

مدیران رسانه جوانی شان را برای تلویزیون گذاشته اند، لطفا کارشناسانه انتقاد کنید!


۰ نظر