راهپیمایی اربعینی دانشگاهیان


امروز همزمان با اربعین حسینی دانشجویان نیز بصورت نمادین از دانشگاه تهران تا بیت رهبری راهپیمایی کردند.


۰ نظر