زمین خوردن نخست وزیر ژاپن حین بازی گلف با ترامپ!


در جریان سفر ترامپ به ژاپن،سران دو کشور پس از چند ساعت مذاکره فشرده که در راس آنها بحران اتمی کره شمالی قرار داشت ترجیح دادند روز یکشنبه ساعتی را در زمین گلف تفریح کنند که طی آن شینزو آبه که ظاهرا با ورزش میانه خوبی ندارد دچار سانحه می شود.


۰ نظر