مشکلات عدیده شهر قصرشیرین برای اسکان زلزله زدگان


چالش های فراوان فرماندار قصرشیرین برای اسکان زلزله زدگان که خودش به زبان می آورد..زلزله در قصر شیرین گرچه کشته و زخمی زیادی نداشته اما خرابی های فراوانی برجای گذاشته است...


۰ نظر