مختصات زلزله کرمانشاه که پس از 791 سال رخ داد


791 سال پیش،زلزله ای به بزرگی 6.5 ریشتر در مرز ایران و عراق رخ داد و پس از آن،این منطقه شاهد همچین زلزله ای نبود تا دیشب ساعت 21.47....


۰ نظر