ترافیک جاده سر پل ذهاب به سمت کرمانشاه


تعداد زیادی از مردم در حال حرکت به سمت کرمانشاه هستند.


۰ نظر