پس لرزه شدید در حین آوار برداری


درحالی که نیروهای امدادی درحال کمک رسانی میباشند همچنان پس لرزه های شدید در حال وقوع است.


۰ نظر