ادامه امدادرسانی در فرودگاه کرمانشاه


امدادرسانی به زلزله زدگان همچنان ادامه دارد.


۰ نظر