مکالمه وزیر نفت با مردم سرپل ذهاب به زبان کردی!


بیژن زنگنه، وزیرنفت که امروز رئیس جمهوری را در سفر به استان کرمانشاه همراهی کرد، در جمع مردم شهرک شهید شیرودی سر پل ذهاب حاضر شد و با آنها به زبان کردی گفت و گو کرد


۰ نظر