انجام عمل جراحی مغز در بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب!


گزارش محیطی از محل بیمارستان صحرایی سرپل ذهاب،امشب 23 آبان 96


۰ نظر