کلاهبرداری با شلوار کردی در بیمارستان امام خمینی!


این فرد سودجو با شلوار کردی جلوی بیمارستان امام خمینی تهران حاضر می شد و با یک اسم جعلی برای بیماری که اصلا در بیمارستان وجود نداشت اقدام به جمع آوری کمک مالی می کرد که با پیگیری یکی از شهروندان لو رفت.


۰ نظر