دیرین دیرین؛ پاسخ نگو!


زلزله‌زدگان کمک واقعی می‌خواهند، نه آمار و ارقام!


۰ نظر