وقتی ارتباط اينترنتی خبرنگار را غيب کرد!


سوتی بخش خبری ساعت 14 شبکه یک در ارتباط اینترنتی خود با خبرنگار صدا و سیما در روسیه 


۰ نظر