اعتراض شهروند زلزله زده از نحوه توزیع چادر های امدادی


شکایت شهروند کرمانشاهی نسبت به توزیع چادر


۰ نظر