فیلمبرداری پهبادی از چادرهای مناطق زلزله زده


فیلمبرداری پهپادی برای آناليز تعداد چادرها، تراكم، تخريب، نقشه محل های شهری و روستايی و محل‌های آبگیر در سرپل ذهاب


۰ نظر