از حضور آخوندی در مناطق زلزله زده تا اسکان موقت در کرمانشاه


آخرین وضعیت مردم کرمانشاه در وضعیت جوی نامساعد


۰ نظر