جزئیات روند بازسازی ساختمان پلاسکو بعد از یک سال


گفتگو با محمد مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در مورد همه ماجرا های چگونگی بازسازی پلاسکو پس از حدود یک سال از وقوع حادثه ریزش این ساختمان


۰ نظر