شکستن قفل تحویل مسکن مهر در پردیس بعد از سالها!


بالاخره بعد از مدتها وقفه ، قفل واگذاري مسکن مهر در شهر جديد پرديس شکست و امروز بيش از 3000 متقاضي در فازهاي 5 ، هشت و يازده  ،کليد خانه هايشان را تحويل گرفتند.


۰ نظر