پاسخ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به حواشی استان خوزستان


کلانتری: خانم ابتکار دربرابر توهین‌ها گذشت کرد، اما من سکوت نمی‌کنم من هم می‌گویم خوزستان آب ندارد، اما نامه محرمانه را کامل نخواندند.


۰ نظر