برافراشته شدن مجدد پرچم ایران در میدان شهر ملایر


مردم ملایر پرچم پایین کشیده شده توسط اغتشاشگران را برافراشتند


۰ نظر