واکنش صدا و سیما به جنجالهای گزارشی در مورد تلگرام!


پخش یک گزارش درباره فیلتر شدن تلگرام با واکنش هایی در فضای مجازی روبرو شد.حال صدا و سیما با قرار دادن فیلم کامل آن مصاحبه به این اتفاقات واکنش نشان داد...


۰ نظر