حضور نابهنگام پسر کارشناس شبکه الجزیره روی آنتن زنده!


شبکه الجزیره که با یک کارشناس سینما ارتباط اینترنتی و تصویری برقرار کرده بود،ناگهان پسر میهمان این برنامه جلوی دوربین آمد و ...!


۰ نظر