مدیری: به امید روزی که پس از زلزله، بیمارستان‌ها مثل بانک‌ها سالم بماند!


برنامه دورهمی


۰ نظر