ضد و نقیض طرح جدید ترافیک از زبان دو مسئول اصلی


صحبتهای رحیمی رئیس پلیس پایتخت و پورسید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهر تهران 


۰ نظر