اجرای طرح رجیستری بر روی گوشی های الجی


این طرح از دو هفته ی آینده برروی گوشی های الجی اجرا میشود.


۰ نظر