حرکت مترو تهران بدون بستن درب و تعجب مسافران!!


اتفاقی که در مترو تهران اتفاق افتاد.


۰ نظر