ورود پیکر سه دریانورد کشتی سانچی به میهن


امروز 25 بهمن 1396 پیکر سه دریانورد نفت کش سانچی وارد تهران شد


۰ نظر