داستان دروغی به نام امامزاده تراکتور!


اخیرا در فضای مجازی متنی به دروغ با این موضوع منتشر شده است:این ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎﻡ "ﺑﺮﺩﺑﺮ" ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ بخش خانمیرزا ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، بیش از 35 ﺳﺎﻝ است که ﺑﯿﻦ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺪﺱ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩه ﻭ ﻣﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﺭﺗﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ "ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩه ﺗﺮﺍﮐﺘﻮﺭ" ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ.این موضع در فضای مجازی استان های چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد بازتاب گسترده ای داشته است...


۰ نظر