آزادی صیادان بوشهری پس از 2 سال از اسارت سعودی ها


صیادان بوشهری پس از 2 سال اسارت از زندان عربستان سعودی آزاد شدند.


۰ نظر