توضیحات دبیر انجمن خودروسازان درمورد ادعای عجیب مدیرعامل ایران خودرو


توضیحات دبیر انجمن خودروسازان درمورد ادعای مدیرعامل ایران خودرو در عدم توانایی کمپانی بنز و بی ام و برای پاس کردن استانداردهای ایران.


۰ نظر