وقتی «قیمت» مثل مسئولین از آمار میگوید!!


آماردهی کنایه آمیز قیمت در دورهمی


۰ نظر