امام جمعه ی تبریز در مترو به سوی نماز جمعه


استفاده از مترو توسط امام جمعه تبریز


۰ نظر