عصبانیت مامور نیروی انتظامی از مدیران مترو و شهرداری


مامور نیروی انتظامی خطاب به مدیران مترو و شهرداری؛ حقوق‌ این کارگران را بدهید بجای اینکه ما را برای برخورد صدا کنید!!


۰ نظر